Fundator pałacu w Kamieńcu

Kim był fundator pałacu w Kamieńcu k/Iławy ? Albrecht Konrad Finc von Finckenstein. Ur. 30.X.1660 w Janowcu Kościelnym (Saberau)k/Nidzicy w znamienitej szlacheckiej rodzinie. Ojciec zmarł jeszcze przed jego urodzeniem, a matka, kiedy miał 3 lata. Jego opieki podejmowali się m.in. wojskowi i nic dziwnego, że związał swoją karierę z armią. W 1685 po raz pierwszy spotkał się z elektorem Fryderykiem Wilhelmem I i na jego polecenie sformował na terenie Prus pułk. Znajomość ta przerodzi się w bliższą zażyłość i będzie miała kluczowe znaczenie dla kariery młodego Finckensteina. Po latach stanie się on wychowawcą jego 2 synów. Brał udział w hiszpańskiej wojnie o sukcesję. Na polach bitew odnosił rany i dostawał się do niewoli. W 1705 r. otrzymał awans na generała broni. Wsławił się w bitwie pod Malplaquet.


Rosnące zasługi oznaczały też rosnące zarobki. Nabycie przez Finckensteina ziem w Kamieńcu było procesem. Pierwsza wpłata w wysokości 66000 Floernów została uiszczona 3 lutego 1702, pełne sfinalizowanie transakcji nastąpiło 3 lata później 25 lutego 1705 kiedy to poprzez swojego pełnomocnika Albrecht von Finckenstein stał się oficjalnie właścicielem aż 300 włók (ponad 2000ha) w tym wsi Kamieniec i Różnowo.


Przyjmuje się, że to z inicjatywy nowego władcy pruskiego Finckenstein zdecydował się na zbudowanie pałacu z tak wielkim rozmachem. Kiedy w 1713 r. Fryderyk Wilhelm I wstąpił na tron postanowił on w znacząco większym stopniu ingerować w życie swoich poddanych niż poprzednik. Służyć temu miały też częste wizyty gospodarskie po kraju. Podczas takich wizyt należało mieć możliwość rezydowania w obiekcie godnym władcy Prus, którego w tej części państwa brakowało.


Pałac w Habersdorf (od 1718 roku Finckenstein) został ukończony po 4 latach budowy w 1720 roku. Imponująca rozmachem nowa siedziba rodu nie stała się jednak dla jego fundatora prawdziwym domem. Zaangażowany w liczne obowiązki związane z piastowaniem bardzo wysokich stanowisk częściej przebywał w Berlinie czy Kłajpedzie, której gubernatorem został w 1718 roku.

Zmarł 16 grudnia 1735 roku w Berlinie.

 

Redakcja

Źródło: Pałac Kazmieniec k/Susza