Plotkarstwo pełniło ważną funkcję kontroli społecznej na Ziemi Lubawskiej. Przed oczami wścibskich sąsiadów rzadko można było ukryć jakiekolwiek tajemnice. Na to skarżył się pochodzący z Lubawy Konstanty Dąbrowski,