Maski w kościele

W kościele św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim w kruchcie zachodniej znajdują się ceramiczne wsporniki w kształcie masek ludzkich. Główki dźwigają spływy żeber sklepiennych, dzięki temu są podporą oraz integralną częścią struktury kościoła. Dodatkowo posiadają charakter symboliczny. Maski przedstawiają parę: dojrzałego brodatego mężczyznę oraz kobietę w czepcu na głowie (kruseler). Wizerunki mogą świadczyć o wspólnotowym wyrazie tożsamości miejskiej parafii oraz odróżnieniu strefy sacrum od strefy profanum.

Źródło: Muzeum Diecezjalne w Toruniu

Tu ergo flecte genua tua – sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa Zakonu Krzyżackiego do połowy XV w., M. Jakubek-Raczkowska.