Obrzędy u Prusów

Ciekawy wykład odbędzie się w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w czwartek 17 stycznia 2019 r. o godz. 17.00. Będzie o Ziemi Lubawskiej i jej kultowych świętych miejscach pogańskich Prusów z czasów przed krzyżackich : Łąki Bratiańskie , Lipy, Ciemnik.

Mateusz Malicki – z pasji i wykształcenia historyk. W 2018 uzyskał tytuł mgr w dziedzinie historii na UWM w Olsztynie, za prace „Obraz genezy wierzeń Prusów w kontekście źródeł historiograficznych i archeologicznych”. Zainteresowania badawcze prelegenta to wierzenia i obrzędowość Prusów okresu plemiennego (wczesne średniowiecze) i okresu migracji Bałtów nad wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem. Dodatkowo w sferze jego zainteresowań są zagadnienia związane z mentalnością i życiem codziennym Prusów. Prywatnie człowiek, który dosłownie przekuwa swoją pasję w materialne dobra. Rekonstruktor odtwarzający rycerza z przełomu XIV i XV w. Z zamiłowania kowal tworzący repliki broni i uzbrojenia, a także wszelkich sprzętów codziennego użytku z wieków minionych. Niepoprawny romantyk, który akt tworzenia przedmiotu z wykorzystaniem żywiołu ognia i kształtowania go na kowadle, odbiera w kategoriach sacrum, swego rodzaju zaklinania, tchnięcia w przedmiot duszy.

Redakcja

Źródło: Towarzystwo Naukowe Pruthenia