Pruskie nazwy wsi

Wsie Ziemi Lubawskiej najstarszego przed krzyżackiego pochodzenia: Gierłoż, Omule, Gizela, Szczepankowo(Skole), Lubawa, Sugajno, Sugajenko, Montowo, Gwiździny, Gryźliny, Mortęgi, Sampława. Wskazuje na to pochodzenie z języka pruskiego. Gierłoż znana z dokumentu z 1303 r. nazwa rzeczki i jeziora Grise (lacus Grise) odpowiada rzeczce Gizeli o pochodzeniu staropruskim, Omule znana od 1303 r. zw. campus Mole (pole) zn. też na Mazurach rzeka Omulew. Staropruskie pochodzenia Sugajna i Sugajenka od rzeki i jeziora. Montowo od Montowa pod Kwidzynem i Muntowa pod Morągiem to relikt siedziby pruskiego nobila.


Analogicznie do Gwiździn (Quesin) znajdujemy w pruskich nazwach miejscowości np Quesen. Krzemieniewo – Crunaw , odpowiada Gryźlinom k/Olsztyna. Nazwa Mortęgi nawiązuje do Mortąg k/Dzieżgonia – Mortengen, zaś Sampława od pruskiego Sampel imienia nobila pruskiego , tak jak i Kantyła pochodzi od pruskiego Cantila.

 

Redakcja

Źródło: Prof. Kazimierz Grążawski, Lubawa- dzieje miasta i regionu cz. 1